Mielekkyyttä työhön

Työnohjaus

Työnohjaus tarjoaa hyvän mahdollisuuden oman työn ja työhyvinvoinnin kehittämiseen

Työnohjaus on työn kysymyksiin liittyvää, yleensä työantajan kustantamaa yksilö- tai ryhmäohjausta. Ohjaus etenee aina ohjattavan/ohjattavien ehdoilla ja siinä työstetään yhdessä hänen esille tuomiaan asioita. 

Työnohjauksessa voidaan käsitellä esimerkiksi 

  • tehtäväkuvaa ja työn tavoitteita
  • työroolia ja toimintatapoja
  • työhön liittyviä tunteita ja ristiriitoja
  • yksittäisiä haasteellisia tilanteita
  • työyhteisöön tai esimies-alaissuhteeseen liittyviä kysymyksiä
  • oman työn ja ammattitaidon kehittämistarpeita ja mahdollisuuksia
  • työssä jaksamiseen liittyviä kysymyksiä

Ohjausprosessin kesto ja tapaamisten tiheys riippuu ohjattavan/ohjattavien tilanteesta ja tarpeista. Työnohjausta on mahdollista toteuttaa myös etäohjauksena (Skype, Teams, Zoom tai sähköposti).

Lue lisää työnohjauksesta