Kuka minä olen

Elämänmieli yrityksen nimenä kertoo siitä, että haluan olla edistämässä elämän ja työn mielekkyyttä, merkityksellisyyden ja tarkoituksen kokemista. Eikä vain kokemista vaan välineiden saamista haluttujen muutosten tekemiseen omassa elämässä.

Uskon ihmisen mahdollisuuksiin kasvaa ja muuttua, ja pitkälle vaikuttaa omaan elämäänsä. Muutos ei tule aina kivutta, mutta se on palkitsevaa. Toisaalta kasvu voi joskus tapahtua myös kevyesti pienten oivallusten kautta.

Samat ratkaisut ja samat tavat toimia eivät sovi kaikille. Olemme erilaisia persoonia, arvostamme erilaisia asioita, meillä on erilainen elämänhistoria ja elämäntilanne. Siksi kuuntelemalla ja antamalla tilaa yksilöllisyydelle voi parhaiten auttaa kutakin löytämään vastauksia omiin kysymyksiinsä.

Kouluttajana olen hyvin vuorovaikutuskeskeinen. Siksi mielellään toteutankin koulutuksia pienehköille ryhmille. Ryhmissä tärkeää antia on myös ryhmäläisten keskinäinen vuorovaikutus ja kokemusten jakaminen.

Logoterapeuttisen viitekehyksen lisäksi hyödynnän ohjauksessa ja koulutuksessa kognitiivisen psykoterapian ja ratkaisukeskeisen lähestymistavan näkökulmia. 
Merja Lepola

Kasvatustieteiden maisteri
Logoterapeutti LIF®
Työnohjaaja (STOry)
Sertifioitu Everything DiSC Workplace® -valmentaja

Muuta koulutusta mm.
Johtamisen erikoisammattitutkinto
Erä- ja luonto-oppaan ammattitutkinto
Ammatillisen opettajan pedagogiset opinnot (AmO)
Kognitiivisen psykoterapian perustaidot
Ratkaisukeskeisen lähestymistavan perusteet
Kriisi- ja katastrofipsykologian
perusteet 
Luonnonyrttineuvojakoulutus