Tarkoitusta elämään

Logoterapia

Sanan logoterapia pohjalla on kreikankielinen sana logos, joka merkitsee mm. tarkoitusta, merkitystä, mieltä ja järkeä. Logoterapia on tarkoituskeskeistä terapiaa ja elämäntaidollista ohjausta. Siinä pyrkimyksenä on auttaa ohjattavaa selkiyttämään itselleen tärkeitä asioita, tavoitteita ja valinnanmahdollisuuksia sekä tukea häntä omien voimavarojensa käyttöön ottamisessa. 

Logoterapia sopii elämän erilaisiin valinta- ja ristiriitatilanteisiin, kriiseihin ja muutosvaiheisiin. Siitä voi olla apua myös selittämättömän pahan olon selvittelemisessä ja välineitten löytämisessä eteenpäin pääsemiseksi. 

Logoterapian näkökulmia voidaan soveltaa omaan elämään myös ryhmissä. 
Keskustelujen toteutus on mahdollista myös etäyhteyksien kautta (Teams, Skype, Zoom).

Enemmän logoterapiasta
Katso myös