Tarkoitusta elämään

Logoterapia

Logoterapia on tarkoituskeskeistä terapiaa ja elämäntaidollista ohjausta. 

Sanan logoterapia pohjalla on kreikankielinen sana logos, joka merkitsee mm. tarkoitusta, merkitystä, mieltä ja järkeä. Logoterapeuttisessa keskustelussa keskeinen pyrkimys onkin mielekkyyden ja tarkoituksen löytäminen ja vahvistaminen erilaisissa elämäntilanteissa. Tavoitteena on auttaa ohjattavaa selkiyttämään itselleen tärkeitä asioita ja oivaltamaan omia valinnanmahdollisuuksiaan sekä löytämään näkökulmia ja keinoja mielekkyyden syventämiseksi.   

Logoterapia sopii elämän erilaisiin valinta- ja ristiriitatilanteisiin, kriiseihin ja muutosvaiheisiin. Siitä voi olla apua myös selittämättömän pahan olon selvittelemisessä ja välineitten löytämisessä eteenpäin pääsemiseksi. Toisaalta lähtökohtana ei tarvitse olla ongelmallinen tilanne vaan pelkkä halu löytää uusia näkökulmia ja syvyyttä elämään. 

Logoterapian näkökulmia voidaan soveltaa omaan elämään myös ryhmissä. 
Keskustelujen toteutus on mahdollista myös etäyhteyksien kautta (Teams, Skype, Zoom).

Enemmän logoterapiasta
Katso myös