Yhdessä mielekkyyden jäljillä

Ryhmät

Logoterapiaryhmissä tutustutaan logoterapian näkökulmiin lyhyiden alustusten, keskustelun ja erilaisten tehtävien kautta. Ryhmä antaa virikkeitä monenlaisten elämänkysymysten käsittelyyn ja omaan pohdiskeluun.

Logoterapeuttisissa dereflektioryhmissä keskitytään tavoitteellisesti myönteisten elämänsisältöjen etsimiseen ja oman ajattelutavan hiomiseen ongelmakeskeisestä tarkoituskeskeiseen. Dereflektio merkitseekin juuri itsensä unohtamista, itsestä ulospäin suuntautumista kohti merkityksellisiä asioita. 

Seuraa ilmoittelua alkavista ryhmistä näillä sivuilla ja Facebookissa. Ryhmiä aloitetaan myös kysynnän mukaan, joten kerro, jos olet kiinnostunut!