Tarkoitusta elämään

Logoterapeuttinen ohjaus

Logoterapeuttisesta ohjauksesta voi olla hyötyä elämän erilaisissa valinta- ja ristiriitatilanteissa, kriiseissä ja muutosvaiheissa. Siitä voi olla apua myös selittämättömän pahan olon selvittelemisessä ja välineitten löytämisessä eteenpäin pääsemiseksi.

Sanan logoterapia pohjalla on kreikankielinen sana logos, joka merkitsee tarkoitusta, merkitystä, mieltä ja järkeä. Logoterapia on tarkoituskeskeistä terapiaa ja elämäntaidollista ohjausta. Siinä pyrkimyksenä on auttaa ohjattavaa selkiyttämään itselleen tärkeitä asioita, tavoitteita ja valinnanmahdollisuuksia sekä tukea häntä omien voimavarojensa käyttöön ottamisessa. 

Logoterapian näkökulmia voidaan soveltaa omaan elämään myös ryhmissä
Keskustelujen toteutus on mahdollista myös Skypen kautta.

Enemmän logoterapiasta