Tarkoitusta elämään

Logoterapeuttinen ohjaus

Sanan logoterapia pohjalla on kreikankielinen sana logos, joka merkitsee tarkoitusta, merkitystä, mieltä ja järkeä.

Logoterapeuttinen ohjaus on tarkoituskeskeistä. Siinä pyrkimyksenä on auttaa ohjattavaa selkiyttämään itsellelleen tärkeitä asioita, tavoitteita ja valinnanmahdollisuuksia sekä tukea häntä omien voimavarojensa käyttöön ottamisessa. 

Logoterapeuttisesta ohjauksesta voi olla hyötyä elämän erilaisissa valinta- ja ristiriitatilanteissa, kriiseissä ja muutosvaiheissa. Siitä voi olla apua myös selittämättömän pahan olon selvittelemisessä ja välineitten löytämisessä eteenpäin pääsemiseksi.

Enemmän logoterapiasta